Jag heter Lilian Varnander (tidigare Sjödahl Petersson) och arbetar sedan fem år tillbaka som rektor. Den 1 augusti 2011 påbörjade jag en ny spännande tjänst som rektor för Ekenssjöns rektorsenhet i Vetlanda kommun. 17 oktober 2011 får jag en ny kollega, en förskolechef som ansvarar för de två förskolor och de familjedaghem som finns i Björköby och Ekenässjön.

Skolan är en fantastisk arbetsplats! Att möta barn och ungdomar, vara en del i deras utveckling är ett ansvarsfullt, utmanande och spännande uppdrag.

 

Annonser