Skolmiljö


Jag har precis kommit in från kvällens hundpromenad. Det är ett riktigt höstrusk ute men konstigt nog friskt och skönt. Att himlen dessutom visade upp en fantastisk stjärnhimmel bidrog till att kvällspromenaden tog lite längre tid än beräknat. Vilket avslut på en händelserik dag!

Alla verksamheter är nu i full gång sedan fem veckor tillbaka. Idag har jag varit med på en av skolornas elevrådsmöte. Elevrådsmöten är alltid inspirerande, det blir bra diskussioner och eleverna har så kloka tankar. Idag kom det upp många bra förslag, vilka stjärnor de är. Jag ställde lite frågor om trivsel och som rektor är det roligt att höra att eleverna verkligen trivs på sin skola.

Annonser

För cirka ett år sedan hade jag ett spännande samtal med en klass på vår skola. Vi pratade om att kunna läsa – varför det är bra och vilken glädje och nytta man kan ha av att kunna läsa.

För egen del blir det en hel del läsning i yrket men också läsning på fritiden som har anknytning till yrket. Att fritidens läsning med stor lätthet dras till texter med yrkeskoppling beror helt enkelt på att jag har ett intressant och givande arbete som ger lust att lära.

Ikväll har jag funnit en ny blogg med ett inlägg som beskriver individuell utveckling där skolan utgått från elevens förutsättningar (se länk). Jag läser, gläds och lägger till en länk i min blogglista.

Jag har tidigare prisat internet och möjligheten att sitta i den småländska skogen med möjlighet att ta del av sådant som både inspirerar, utmanar och utvecklar.

Tack till Johan Kant, via hans blogg (länk) har jag kunnat ta del av ett seminarium arragerat av SNS, ”Mot bättre vetande” (länk) och den efterföljande paneldebattet (länk).

Ett annat blogginlägg som jag fastnat för är Morricas tankar om B-skola. Jag instämmer helt och fullt, det är inte eleverna som är ansvariga för hur långt undervisningen når.

Det är alltid lika roligt med elevrådsmöten, det kommer fram så mycket klokskap i våra samtal! Idag har jag träffat eleverna som representerar klasserna 2-6, de är fantastiska. En av punkterna på dagordningen är ”förgående möte”, vilken koll barnen har. Vi behöver inte läsa innantill, barnen vet vad vi pratade om senast vi sågs.

När vi diskuterade hur vår skola kan bli ännu bättre berättade en av eleverna (från 2:an!) om hur de gör i sin klass. ”Vi pratar om hur vi kan bli bättre”. Med mitt vuxna perspektiv ställde jag frågan om det kunde bli så att man kände sig dålig om vi hela tiden pratar om hur vi skall bli bättre. Det var nog en dum fråga, för eleverna var det självklart att även om man är bra så kan man bli bättre.

Jag blir alltid lika imponerad av alla elevrådsrepresentanterna, alla tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, alla deltar aktivt och bidrar med så mycket.

Igår arbetade arbetslag fk-6 med gemensamma regler som skall vara ett stöd för alla barn och vuxna i arbetet mot de mål som satts upp för läsåret. Under min kvällsläsning hittar jag ett spännande exempel på gemensamma regler på Anne-Marie Körlings blogg:

Ta hand om mig själv
Ta hand om dig
Ta hand om oss
Ta hand om denna plats

Det är inte så tokigt fomulerat!

Jag försöker att äta i vår matsal så ofta som möjligt och på olika tider för att passa på att få tid med elever i alla klasserna.  Idag lunchade jag med ett gäng killar från högstadiet. Vi pratade bland annat om måndagens hem- och konsumentkunskap och schema. Sedan kom vi in på elevrådet och att det snart är dags för vårt första möte. Några av killarna var riktigt sugna på att vara med i elevrådet, det skall bli roligt att se vad vi kommer att arbeta med under läsåret. Jag kommer att träffa elevråden (ett för höstadiet och ett för fk-6) tre gånger per termin och vi har vårt första möte om ett par veckor.

Jag tycker hemskt mycket om skollunchen! Idag ver det dessutom en otroligt god morotssoppa.

Det är alltid lätt att tänka i efterhand… Det där med information är ett spännande område. En sak är säker, man kan aldrig informera för mycket. Och helst skall det vara skriftlig information, gärna i kombination med muntlig direktkontakt.

På förmiddagen tog jag emot ett telefonsamtal som fick mig att förstå att det uppkommit reaktioner från föräldrar. Senare under dagen visade det sig att Vimmerby tidning haft en artikel i dagens tidning (100511) där det framkom att föräldrar upplever att de känner sig överkörda när det gäller planeringsarbetet inför den ombyggnation som planeras för vår skola. Tidningen hade inte kunnat nå mig för någon kommentar. Detta kan vara förståeligt, det är mycket som sker under en dag i skolans värld. Samtidigt finns alltid möjligheten att lämna ett meddelande. Ett tips är att kontakta mig före 8.00 eller efter kl. 17.00, då är det sällan några inbokade möten. Det här är den mest säkra tiden att nå mig  per telefon (mobil) om man söker direktkontakt.

Föräldrar är en otroligt viktig samarbetspart för oss som arbetar i skola. Utan föräldrar har vi inga elever i skolan! Våra styrdokument är tydliga när det gäller skolans uppdrag att samverka med barn och ungdomars vårdnadshavare. Se läroplanen som blanda annat har ett eget stycke, 2.4 SKOLA OCH HEM.

Arbetet med planeringen inför ombyggnationen av Furulundsskolan har precis inletts. Den 28 april hade vi ett första möte där arbetslagsrepresentanter fick ta del av arkitektens första skiss. Detta möte har föregåtts av ett besök på skolan där arkitekten, Sandra Skoglund, fått en första bild av hur skolan ser ut idag. När vi träffades 28/4 fick arbetslagsrepresentanterna i uppdrag att samla in tankar och synpunkter från övrig personal på skolan. I det här första steget arbetar vi med det pedagogiska perspektivet. Hur vill vi arbeta i framtiden? Vilka funktioner är viktiga för verksamheten? Hur samverkar vi? Detta är är några av de frågeställningar som arbetslagen arbetat med.

I måndags (10 maj) samlades vi igen och arbetslagsrepresentanterna redovisade de tankar som framförts i personalgrupperna. Vi har duktiga och erfarna pedagoger på skolan och det var många kloka tankar som framfördes. Arkitekten haft fått detta med sig tillbaka till ritbordet.

Den 25 maj har vi skolans nästa brukarrådsmöte. En av huvudpunkterna på dagordningen är planering inför ombyggnationen. De första skisser som presenterats i arbetslagen kommer att presenteras för föräldrarna och deras tankar kommer att samlas in. Brukarrådsrepresentanterna har sedan tidigare i höstas, precis som skolans personal, uppmanats att samla idéer och synpunkter inför den kommande ombyggnationen. Det som kommer fram förmedlas vidare till arkitekt och byggrupp. En annan punkt på dagordningen vid det kommande brukarrådsmötet är planering av det fortsatta arbetet inför ombyggnationen. Hur detta kommer att utformas beror på föräldrarnas önskemål. Om detta kommer att omfatta föräldrarepresentant i byggruppen, kvällsmöte med möjlighet att diskutera eller möta olika tjänstemän för att ställa frågor och komma med synpunkter kan jag inte säga så mycket om. Det beror på de önskemål som kommer fram den 25:e.

Vi har inlett en spännande period där samtliga berörda kommer att ha en viktig del. De proffessioner som finns på skolan bidrar med sin kunskap, våra elever har många kloka tankar som vi skall ta tillvara, föräldrar har mycket att bidra med utifrån föräldraperspektivet och de som har arkitektur och byggnation som sin specialitet har sin roll i arbetet.

Idag vet vi inte hur vår nya skola kommer att se ut, det som är helt klart är att vi kommer vara många som arbetar tillsammans och det skall bli mycket spännande att se slutresultatet.

Jag försöker att lyfta fram vikten av kontakt så ofta som möjligt. Om det finns frågor, tankar och funderingar – hör av dig! Jag välkomnar telefonsamtal och frågor, det är bättre att höra av sig två gånger för mycket än en gång för lite. Det är inte ovanligt att det rör sig om missförstånd eller brist på rätt information på rätt plats.

Nästa sida »