kreativitet


För eleverna är det läsårets andra skolvecka, förskolor och fritidshem har varit igång i tre veckor. Det är lite speciellt – att börja känna igen barn och elever till utseendet, att ett och annat namn börjar sätta sig känns bra. Men det är många namn att lära! Namn är betydelsefulla och viktiga, ibland önskar jag att det fanns någon genväg men det är bara att öva. Anne-Marie Körling har flera kloka och tänkvärda inlägg om just vikten av att tilltala elever med deras namn, några exempel: länk 1, länk 2, länk 3.

Härom veckan uttryckte en nybliven rektorskollega att ”det är mycket möten”. Visst stämmer det! Under de här första veckorna har jag haft mycket givande första möten med arbetslagen i skolorna, fritidshemmen, förskolorna och dagbarnvårdarna. Vi har diskuterat praktiska frågor, dilemman, planerat och jag har dessutom fått tålmodig hjälp med svar på alla mina frågor. Lgr11, grundskolans nya läroplan och förskolans reviderade läroplan svävar som en skolengagerad ande över de möten vi haft. Under de första veckornas forskningsresa har jag även hunnit delta i två ledningsgruppsmöten, det har varit riktigt energigivande.  I ledningsgruppen har jag mött öppenhet och en positiv, lösningsfokuserad arbetsgrupp med utrymme för pedagogiska samtal där man kan ”tänka högt” tillsammans.

Jag är nyfiken på fortsättningen!

Annonser

Jag har följt Öpedagogens blogg under ett par år, ibland för att inspireras, ibland för att njuta av skolglädje. Tack vare Marie har jag till exempel lärt mg att det finns någonting som heter ”geocatching”, verkar otroligt spännande! Funderar på att pröva detta, kanske någonting att satsa lite tid på under semestern?

 Nu har Marie och hennes elever fått pris (länk). Lärarnas nyheter har en artikel som ger en beskrivning av klassens arbetete under läsåret (länk).

Grattis till ett välförtjänt pris och tack för inspirerande läsning!

Lästips: klassens blogg ”Detektiven Emil och vi

Idag har Furulundsskolans första talangjakt gått av stapel!

Det hela började med att frågan om talangjakt lyftes i elevrådet. 9:ornas elevrådsrepresentanter ville lämna ett avtryck på skolan, varför inte  anordna en talangjakt och vara med om att starta någonting som kan fortsätta att utvecklas till en tradition.

Ungdomarna har gjort ett jättebra jobb och idag kunde vi njuta av sång, musik, dans och akrobatik. En enig jury utsåg en värdig vinnare, det var skolans pianist som utsågs till förstapristagare.

Men det var inte bara de artister som framträdde som visade upp sina talanger. Det är fascinerande att få vara med och se ungdomarna kliva fram, agera och använda sina olika kompetenser och förmågor. Tänk så bra det blir när alla bidrar med det de är bra på.

Stort tack till elevrådet!

Ett jättetack till vår fantastiska vaktmästare som hjälpt till med förberedelser och efterarbete!

Det är kväll och den dag som passerat får mig att tänka på ”dansutrektorns” blogginlägg med en beskrivning av en arbetsdag i en rektors liv (länk).  Det kunde varit en beskrivning av en torsdag på Furulundsskolan.

Skam den som ger sig! För ett halvår sedan kämpade jag tappert för att lyckas med bedriften att åstadkomma inbäddade filmer här på bloggen. Med en envis tanke om att ”pröva olika alternativ – ett bör till slut fungera” kastade jag bort alltför många timmar på att lösa detta. Telefonkontakt med familjens bloggexpert hjälpte inte alls, frustrerad och irriterad (det borde ju gå!) insåg jag att det var läge att ge upp.

Sedan de här desperata försöken har jag nöjt mig med att länka till de klipp jag velat dela med mig av. Men ikväll var det läge att ta itu med bloggmognaden, det borde ju gå! Det är inte så dumt med beslutsamhet (envishet?) här kommer mitt första lyckade resultat:

Internet är en otrolig tillgång, tänk så mycket det finns att lära! Jag tackar Anne-Marie för tipset om denne TED-talare och jag rekomenderar den nyfikne att besöka TEDs hemsida.

Måndag eftermiddag var det dags för läsårets sista skolutvecklingseftermiddag (vi har två per termin). Arbetsmiljö samt likabehandling och förbyggande av kränkningar stod på programmet. Det var en givande eftermiddag fylld av den typ av inre kraft som Anne-Marie Körling skriver om i ett blogginlägg (se länk)!

Visst är det som skolinspektörerna sade vid den muntliga återkoppling jag fick i torsdags – vi har kompetenta och duktiga pedagoger på skolan. En av utgångspunkterna för gårdagens arbete var lärarnas arbetsmiljö. I det gemensamma samtalet rådde det ingen tvekan om vilket som är den gemensamma nämnaren – eleverna i fokus. Det pedagogerna upplever att vi behöver utveckla när det gäller de vuxnas arbetsmiljö har en tydlig koppling till arbetet med våra elever och kvaliteten i undervisningen. Det finns mycket klokskap i arbetslagen, vi har kommit en bit på väg i arbetet och jag ser fram emot det fortsättningen.

Likabehandling och förebyggande av kränkningar har en naturlig koppling till arbetsmiljö. Även här har vi börjat få en struktur för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under gårdagen diskuterade vi vad vi skall fokusera på under vårterminens sista veckor men också hur vi skall tänka inför det kommande läsåret.

Det är härligt att vara rektor för en skola med inre kraft och där det är tydligt varför vi alla arbetar på skolan. Nu har vi snart genomfört det första gemensamma skolåret, jag ser fram emot nästa läsår. Vi har flera områden som vi behöver utveckla.  Den rapport vi kommer att få efter Skolinspektionens granskning blir ett bra underlag för planeringen av det fortsatta arbetet.

I förra veckan frågade en av eleverna i vår 6:a om det är roligt att vara rektor. Jag svarade att det är det roligaste jobbet jag haft hittills!

Nu är particcelacceleratorn i CERN igång och de första protonkollissionerna har genomförts. Både SvD och Dn rapporterar om detta, jag ser fram emot kommande rapporter. Mitt hjärta klappar lite extra för fysiken som redskap för att förstå vår värld!

 

Nästa sida »