föräldrasamverkan


I tisdags kväll träffades föräldrar till ungdomar i klass 7-9 och olika proffessioner som möter ungdomarna i skolan och på fritiden.  Ungdomsledare/fritidsledare från ungdomsgårdarna (Furan och Gården) berättade om dilemman i verksamheterna och åtgärder för att möta ungdomarna. Åtgärderna har haft effekt och verksamheten på ungdomsgårdarna utvecklas åt rätt håll. Familjepedagoger från Familjeenheten informerade sitt arbete och den service som finns tillgänglig för ungdomar och föräldrar. Skolan representerades av skolkuratorn och skolsköterskan som beskrev hur de arbetar med och för eleverna. Jag (rektor) beskrev några exempel på situationer som lärarna möter och vad vi arbetar med för att skapa trygghet och arbetsro. Skolans kurator arbetar även på ungdomsmottagningen och han passade på att informera om vad man erbjuder ungdomarna.

Syftet med mötet var att samtala om hur vi vuxna kan samarbeta för ungdomarnas utveckling. Föräldrarna förmedlade sådant deras ungdomar berättar (allt hade inte nått rektorn tidigare). Vi samtalade också om vilka förväntningar man har på skolan och vad man som förälder saknar. En av mina reflektioner var att vi tänker och tror mycket på olika håll. Vi behöver förbättra kommunikationen mellan skola/hem och hem/skola. Ett av önskemålen som framfördes var ett månadsbrev med beskrivning av vad som hänt och vad som är planerat.

Under onsdagens föräldramöte på Pingvinen (skolans fritidshem) diskuterades föräldrarnas upplevelse när det gäller barnens trivsel. Det var roligt att höra att föräldrarna upplever att barnen trivs och att de är trygga. Vad som är bra TV-program och vilka spel (TV och data) som föräldrarna tyckte var bra var en annan diskussionsfråga under fikastunden.  Mer information var ett önskemål som lyftes även den här kvällen. Vi behöver verkligen se över hur vi löser detta på ett bra sätt.

Fritidspedagogerna och förskollärarna som arbetar på fritids berättade om de förändringar och det utvecklingsarbete som pågår. Och det har verkligen hänt en hel del, tejerna har gjort ett bra jobb!

Annonser

Under dagen har jag haft några samtal med föräldrar till elever på vår skola.  För oss på skolan är det värdefullt att få hjälp med information från föräldrar om sådant som vi behöver se över, förändra eller förbättra.

Tack vare ett telefonsamtal från en förälder kan vi lyfta och åtgärda någonting som är ett problem för eleverna.

Det är tid för utvecklingssamtal och inför dessa är det stort fokus på skriftliga omdömen. Vi pratar mycket om hur och vad när det gäller omdömen. Det är märkbart att ett drygt års arbete med lokala pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser har satt igång många processer. Samtidigt finns en frustration i att vi inte arbetat med att utveckla den modell vi har för skriftliga omdömen. Nu befinner vi oss i ett läge där det finns en önskan om att nå fram till det den dag då vi har tydliga bedömningsmatriser som grund för de skriftliga omdömena.

Att befinna sig i det här mellanläget skapar många frågeställnigar. Vi har ett redskap som man tidigare lagt ner mycket arbete för att utveckla, det här arbetet har nu lagts åt sidan för en modell som leder till ett nytt arbetssätt. Att se hur vi skulle kunna arbeta på ett annat sätt men inte vara så långt gångna att vi kan använda de nya redskapen är frustrerande.

Det är många som beskriver att de inte är nöjda med den modell för skriftliga omdömen som vi använder. Samtidigt är det svårt utveckla en modell som vi vet att vi inte kommer att använda i framtiden…

I dag är det vår 11:e skoldag och det verkar som att vi fått en rejäl förkylning som börjat gå runt på skolan. Det är ju inte helt ovanligt, vi är många som samlas efter sommarlovet.  Tyvärr har vi haft stora svårigheter att få lärarvikarierna att räcka till de senaste dagarna. Det är naturligtvis olyckligt men svårt att göra någonting åt när det är fysiska personer som saknas.

Sedan senaste inlägget har vi haft höstens första brukarråd. De skisser över det vi hoppas bli vår nya skola presenterades av arkitekten Sandra Skoglund. Planeringen går nu in i nästa fas vilket innebär att vi väntar på att nödvändiga beslut skall tas. Furulundsskolan har ett engagerat och positivt brukarråd och det fyller på med nya föräldrar.

I måndags hade 7:orna en heldag tillsammans med sina mentorer. På vandringen mot Tyresbo passerade de olika stationer och under eftermiddagen arbetade eleverna med olika gruppövningar.

Onsdag förmiddag hade jag möten tillsammans med skolans elevråd, vi har ett för år 1-6 och ett för år 7-9.  Förutom val av ordförande och sekreterare presenterade eleverna ärenden som de hade med sig från klasserna. Barnen och ungdomarna tyckte att skolstarten hade varit mycket bra men att det hade varit lite jobbigt med schemaförändringar. Vi pratade också om vad eleverna tycker att vi skall arbeta med under året.

Imorgon, fredag är det dags för fotografering, först ut är eleverna på högstadiet. På måndag är det barnen i förskoleklass till år 6 som skall förevigas.

Det är alltid lätt att tänka i efterhand… Det där med information är ett spännande område. En sak är säker, man kan aldrig informera för mycket. Och helst skall det vara skriftlig information, gärna i kombination med muntlig direktkontakt.

På förmiddagen tog jag emot ett telefonsamtal som fick mig att förstå att det uppkommit reaktioner från föräldrar. Senare under dagen visade det sig att Vimmerby tidning haft en artikel i dagens tidning (100511) där det framkom att föräldrar upplever att de känner sig överkörda när det gäller planeringsarbetet inför den ombyggnation som planeras för vår skola. Tidningen hade inte kunnat nå mig för någon kommentar. Detta kan vara förståeligt, det är mycket som sker under en dag i skolans värld. Samtidigt finns alltid möjligheten att lämna ett meddelande. Ett tips är att kontakta mig före 8.00 eller efter kl. 17.00, då är det sällan några inbokade möten. Det här är den mest säkra tiden att nå mig  per telefon (mobil) om man söker direktkontakt.

Föräldrar är en otroligt viktig samarbetspart för oss som arbetar i skola. Utan föräldrar har vi inga elever i skolan! Våra styrdokument är tydliga när det gäller skolans uppdrag att samverka med barn och ungdomars vårdnadshavare. Se läroplanen som blanda annat har ett eget stycke, 2.4 SKOLA OCH HEM.

Arbetet med planeringen inför ombyggnationen av Furulundsskolan har precis inletts. Den 28 april hade vi ett första möte där arbetslagsrepresentanter fick ta del av arkitektens första skiss. Detta möte har föregåtts av ett besök på skolan där arkitekten, Sandra Skoglund, fått en första bild av hur skolan ser ut idag. När vi träffades 28/4 fick arbetslagsrepresentanterna i uppdrag att samla in tankar och synpunkter från övrig personal på skolan. I det här första steget arbetar vi med det pedagogiska perspektivet. Hur vill vi arbeta i framtiden? Vilka funktioner är viktiga för verksamheten? Hur samverkar vi? Detta är är några av de frågeställningar som arbetslagen arbetat med.

I måndags (10 maj) samlades vi igen och arbetslagsrepresentanterna redovisade de tankar som framförts i personalgrupperna. Vi har duktiga och erfarna pedagoger på skolan och det var många kloka tankar som framfördes. Arkitekten haft fått detta med sig tillbaka till ritbordet.

Den 25 maj har vi skolans nästa brukarrådsmöte. En av huvudpunkterna på dagordningen är planering inför ombyggnationen. De första skisser som presenterats i arbetslagen kommer att presenteras för föräldrarna och deras tankar kommer att samlas in. Brukarrådsrepresentanterna har sedan tidigare i höstas, precis som skolans personal, uppmanats att samla idéer och synpunkter inför den kommande ombyggnationen. Det som kommer fram förmedlas vidare till arkitekt och byggrupp. En annan punkt på dagordningen vid det kommande brukarrådsmötet är planering av det fortsatta arbetet inför ombyggnationen. Hur detta kommer att utformas beror på föräldrarnas önskemål. Om detta kommer att omfatta föräldrarepresentant i byggruppen, kvällsmöte med möjlighet att diskutera eller möta olika tjänstemän för att ställa frågor och komma med synpunkter kan jag inte säga så mycket om. Det beror på de önskemål som kommer fram den 25:e.

Vi har inlett en spännande period där samtliga berörda kommer att ha en viktig del. De proffessioner som finns på skolan bidrar med sin kunskap, våra elever har många kloka tankar som vi skall ta tillvara, föräldrar har mycket att bidra med utifrån föräldraperspektivet och de som har arkitektur och byggnation som sin specialitet har sin roll i arbetet.

Idag vet vi inte hur vår nya skola kommer att se ut, det som är helt klart är att vi kommer vara många som arbetar tillsammans och det skall bli mycket spännande att se slutresultatet.

Jag försöker att lyfta fram vikten av kontakt så ofta som möjligt. Om det finns frågor, tankar och funderingar – hör av dig! Jag välkomnar telefonsamtal och frågor, det är bättre att höra av sig två gånger för mycket än en gång för lite. Det är inte ovanligt att det rör sig om missförstånd eller brist på rätt information på rätt plats.

Det händer att jag funderar över varifrån talesättet ”ensam är stark” kommer.  Nu har jag fått påfyllning i min övertygelse om att fler är både klokare och starkare!

Idag har jag varit på ett möte tillsammans med härliga människor som på olika sätt har arbetat för samma sak – positiv utveckling. Några av de som var med har arbetat för detta betydligt längre än de nio månader som jag varit en av deltagarna i nätverket. Under läsåret har vi träffats, samtalat och prövat olika modeller. Nu går det åt rätt håll!

En eloge till alla inblandade som med engagemang och enträgenhet jobbat för att nå fram till dagens glada möte. Det är många som gjort och gör ett kanonjobb!

Mobilens vara eller inte vara i skolan – jag instämmer i Ulf Blossings svar på frågan (se länk). Jag tror inte på att förbjuda mobiltelefoner i skolan men vi behöver ha tydliga överenskommelser om hur vi skall förhålla oss till dem.

Frågan var aktuell på vår skola så sent som i måndags. Vi har elever som regiserar och producerar film med sina mobiler på rasterna – kreativt, positivt och ett bra sätt att använda tekniken. Ibland går kreativiteten lite för långt, det är här vi vuxna har en viktig roll. En förälder hörde av sig till sitt barns lärare och berättade vad barnet berättat hemma. Tack vare att föräldern hörde av sig direkt (till lärarens mobil) kunde arbetslaget utreda vad som hänt redan samma dag. Det visade sig att situationen inte varit så allvarlig som vi först trodde. En vinst av händelsen var de bra samtal som kunde föras med eleverna kring vad som är OK att använda mobiltelefoner till.

Hur vi kan använda oss av den teknik som mobiltelefonerna erbjuder är någonting vi talat om på skolan. Vi kan ha snabb och enkel kommunikation med elever och föräldrar, kan vi använda mobiltelefonerna på fler sätt? På Öpedagogens blogg dyker det ibland upp inlägg som handlar om mobiltelefoner, ett exempel är ett inlägg om mobilen i undervisningen. Spännande! Vi kan göra mycket när det gäller att utveckla användandet av nutida teknik, här har nog inte skolvärlden hängt med riktigt.

Nästa sida »