Läs dessa kloka ord om dyslexi och konsten att läsa! Ann-Marie Körlings inlägg ”Varför kan dyslektiker läsa”.

 

Annonser