Under kvällens läsresa landar jag bland annat på Annas blogg – jag samtycker med inlägget om andraspråksutveckling (länk)!

Under min tid på Furulundsskolan har frågan om svenska som andraspråk lyfts många gånger. Detta är ett utvecklingsområde!

Det är glädjande att vi har fått lärare med kompetens i svenska som andraspråk på vår skola och att vi har lärare som kompetensutvecklar sig i ämnet.  Här kommer utvecklande samtal igång! Och de lärare som har ”Svenska som andraspråkstänk” har idéer och tankar om hur den lilla skolan kan arbeta för att vi skall bli bättre på att nå alla elever.

I framtiden gäller det att utveckla strategier för hur arbetet kan planeras för att andraspråkseleverna skall få bäst möjlighet att utvecklas.

Annonser