Det är alltid lika roligt med elevrådsmöten, det kommer fram så mycket klokskap i våra samtal! Idag har jag träffat eleverna som representerar klasserna 2-6, de är fantastiska. En av punkterna på dagordningen är ”förgående möte”, vilken koll barnen har. Vi behöver inte läsa innantill, barnen vet vad vi pratade om senast vi sågs.

När vi diskuterade hur vår skola kan bli ännu bättre berättade en av eleverna (från 2:an!) om hur de gör i sin klass. ”Vi pratar om hur vi kan bli bättre”. Med mitt vuxna perspektiv ställde jag frågan om det kunde bli så att man kände sig dålig om vi hela tiden pratar om hur vi skall bli bättre. Det var nog en dum fråga, för eleverna var det självklart att även om man är bra så kan man bli bättre.

Jag blir alltid lika imponerad av alla elevrådsrepresentanterna, alla tar sitt uppdrag på mycket stort allvar, alla deltar aktivt och bidrar med så mycket.

Annonser