Så var det måndag och inte nog med detta, det är dagen före en vårmånad (?). Att ljuset är påväg tillbaka och att våren är på gång märks på fågellivet.

Under förmiddagen skall jag bland annat träffa elevrådet Fk-6, vi skall fortsätta våra funderingar kring hur vi kan hjälpas åt för att språket mellan skolkamrater skall vara OK.

Eftersom det är skolutvecklingseftermiddag blir det här en kort dag för eleverna. För oss vuxna är det värdegrundsarbete under eftermiddagen. Kommunens kulturhandbok skall presenteras och delas ut.

Annonser