I tisdags kväll träffades föräldrar till ungdomar i klass 7-9 och olika proffessioner som möter ungdomarna i skolan och på fritiden.  Ungdomsledare/fritidsledare från ungdomsgårdarna (Furan och Gården) berättade om dilemman i verksamheterna och åtgärder för att möta ungdomarna. Åtgärderna har haft effekt och verksamheten på ungdomsgårdarna utvecklas åt rätt håll. Familjepedagoger från Familjeenheten informerade sitt arbete och den service som finns tillgänglig för ungdomar och föräldrar. Skolan representerades av skolkuratorn och skolsköterskan som beskrev hur de arbetar med och för eleverna. Jag (rektor) beskrev några exempel på situationer som lärarna möter och vad vi arbetar med för att skapa trygghet och arbetsro. Skolans kurator arbetar även på ungdomsmottagningen och han passade på att informera om vad man erbjuder ungdomarna.

Syftet med mötet var att samtala om hur vi vuxna kan samarbeta för ungdomarnas utveckling. Föräldrarna förmedlade sådant deras ungdomar berättar (allt hade inte nått rektorn tidigare). Vi samtalade också om vilka förväntningar man har på skolan och vad man som förälder saknar. En av mina reflektioner var att vi tänker och tror mycket på olika håll. Vi behöver förbättra kommunikationen mellan skola/hem och hem/skola. Ett av önskemålen som framfördes var ett månadsbrev med beskrivning av vad som hänt och vad som är planerat.

Under onsdagens föräldramöte på Pingvinen (skolans fritidshem) diskuterades föräldrarnas upplevelse när det gäller barnens trivsel. Det var roligt att höra att föräldrarna upplever att barnen trivs och att de är trygga. Vad som är bra TV-program och vilka spel (TV och data) som föräldrarna tyckte var bra var en annan diskussionsfråga under fikastunden.  Mer information var ett önskemål som lyftes även den här kvällen. Vi behöver verkligen se över hur vi löser detta på ett bra sätt.

Fritidspedagogerna och förskollärarna som arbetar på fritids berättade om de förändringar och det utvecklingsarbete som pågår. Och det har verkligen hänt en hel del, tejerna har gjort ett bra jobb!

Annonser