Höga positiva förväntningar är en av de större framgångsfaktorerna enligt forskningen.  Men högt uppsatta mål är till för att nås och det kan vara frustrerande när det tar tid att nå dem.

Min ambition att publicera ett blogginlägg per vecka är inte uppnått. Men det får inte gå mer än en månad mellan inläggen…

Annonser