Arbetet med att implementera skolreformerna påbörjades under vårterminen 2010. Ny skollag och ny samlad läroplan är i högsta grad närvarande i samtal, planering och beslut.

I mars kommer tre av skolans lärare att, tillsammans med lärare från kommunens övriga grundskolor, delta när Skolverket presenterar den nya samlade läroplanen. Christermagister är en av de lärare som redan fått ta del av Skolverkets presentation. På Christers blogg kan man få en bra beskrivning av den nya samlade läroplanen (länk 1), (länk 2).

På kommunnivå har vi sedan hösten 2009 en uppbyggd form och gemensamma forum för implementeringsarbetet. På tisdag v. 4 är det dags för vårterminens kick-off. Kommunens lärare och skolledare kommer bland annat att få del av en föreläsning – ”Olika perspektiv på Lgr 11”.

Annonser