Under dagen har jag haft några samtal med föräldrar till elever på vår skola.  För oss på skolan är det värdefullt att få hjälp med information från föräldrar om sådant som vi behöver se över, förändra eller förbättra.

Tack vare ett telefonsamtal från en förälder kan vi lyfta och åtgärda någonting som är ett problem för eleverna.

Annonser