Så var vårterminen i gång. I måndags började våra elever och skolan var full av liv och rörelse, precis som det skall vara. Det är någonting speciellt att röra sig på skolan och möta barn och ungdomar på skolgården, i korridorer och i klassrum. Efter några veckors ledighet är det en speciell energi i luften när alla samlas igen.

Ett nytt år är alltid spännande, tänk så många dagar som finns framför oss! Det finns det som är möjligt att påverka men det är också säkert att det kommer att hända saker som överraskar.  Med en tuff hösttermin bakom oss finns en god anda och vilja att ta nya tag.

Talesättet ”ingenting ont som inte har någonting gott med sig” har nog inte kommit till utan anledning. Skolan har bland fått utökade resurser i form av mer lärartjänst till högstadiet och det planeras också för en utökning av ledningsresursen. Del av utökningen i lärartjänst är tillsatt och rekryteringen av lärare i Ma/NO  pågår.

Ökad lärarresurs har gett oss möjlighet att arbeta i mindre grupper, vi får ökade möjligheter när det gäller att erbjuda eleverna stöd och utmaningar. Högstadieeleverna har fått ett nytt schema, för några av klasserna i de lägre åren har det blivit förändringar när det gäller de praktiskt- estetiska ämnena.

Det satsas på vår skola!

Annonser