Hösten 2009 minns vi som arbetar på skolan som höstterminen då vi genomförde en stor omorganisation fk-3. Men det var också hösten vi talade om svininfluensan. Barn, ungdomar och vuxna var noggranna med att tvätta händer och vi använde handsprit. Vi var många som vaccinerade oss mot den nya influensan. Vi väntade på att influensan skulle slå till men… den dök inte upp. När hösten summerades visade det sig att ingen riktigt kunde minnas när vi haft så få sjukdagar (elever såväl som vuxna).

Hösten 2010 kommer vi att minnas som det läsår som inleddes med den där hemska förkylningen som gjorde att många var borta en hel vecka. Vi kommer också minnas att när förkylningen passerat de flesta så slog ett nytt virus till. (Nu har vi flera elever och vuxna som drabbats av feber och ont i kroppen) .

Situationen på skolan har försvårats av att vi hade en akut brist på vikarier under de första förkylningsveckorna. Nu när virusinfektion nr 2 fått fäste på skolan har vi lyckats rekrytera ett flertal nya vikarier vilket är en lättnad. (Jag har intervjuat så många blivande vikarier att jag tappat räkningen) Vikarierna gör ett bra arbete men i sådana här lägen blir det tydligt att det finns en anledning till att det krävs flera års utbildning för att nå en lärarexamen.

Det blir också tydligt att en liten skola är sårbar, om 5-7 lärare är frånvarande blir detta märkbart. När de 21 lärare som skall finnas på plats reduceras med 25-30 % är det inte möjligt att erbjuda eleverna den kvalitet som är målet för alla som arbetar på skolan.  Våra elever i år 7-9 är de som har drabbats hårdast och jag har förståelse för att elever och föräldrar börjar känna oro för måluppfyllelse och betyg.

Virusinfektioner är tyvärr omöjliga att förutsäga (men det hade underlättat). Det vi kan göra i nuläget är att planera för hur vi kan stärka upp verksamheten, stabilisera läget och kompensera för den situation vi haft de senaste veckorna.

Annonser