Det är tid för utvecklingssamtal och inför dessa är det stort fokus på skriftliga omdömen. Vi pratar mycket om hur och vad när det gäller omdömen. Det är märkbart att ett drygt års arbete med lokala pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser har satt igång många processer. Samtidigt finns en frustration i att vi inte arbetat med att utveckla den modell vi har för skriftliga omdömen. Nu befinner vi oss i ett läge där det finns en önskan om att nå fram till det den dag då vi har tydliga bedömningsmatriser som grund för de skriftliga omdömena.

Att befinna sig i det här mellanläget skapar många frågeställnigar. Vi har ett redskap som man tidigare lagt ner mycket arbete för att utveckla, det här arbetet har nu lagts åt sidan för en modell som leder till ett nytt arbetssätt. Att se hur vi skulle kunna arbeta på ett annat sätt men inte vara så långt gångna att vi kan använda de nya redskapen är frustrerande.

Det är många som beskriver att de inte är nöjda med den modell för skriftliga omdömen som vi använder. Samtidigt är det svårt utveckla en modell som vi vet att vi inte kommer att använda i framtiden…

Annonser