Tänk om vi kunde ha utvecklingseftermiddag oftare!

Som förälder vet jag av erfarenhet att det kan röra till det i familjeplaneringen när skolan stänger för att lärarna ska arbeta med att utveckla sitt lärande tillsammans med kollegor. Som rektor vill jag hylla dessa dagar och efter den här eftermiddagen har jag samlat på mig fler argument för att vi borde ha studiedagar inlagda oftare under terminen. Vi behöver tid att samlas för pedagogiska samtal om och för skolans utveckling.

Det är en förmån att vara rektor och få ta del av lärares framåtsyftande tankar!

Vår skolstart har präglats av ett elakt förkylningsvirus och brist på vikarier. Lärarna har fått gå in för varandra, de administrativa assistenterna har ägnat stor del av sin tid vid telefonerna för att försöka ordna vikarier. I de här lägena finns det inte så mycket utrymme för aktivt skolutvecklingsarbete. En eloge till samtliga, alla har gjort sitt bästa för att ordna det så bra som möjligt (och i bland så lite dåligt som möjligt) för våra elever.

Idag har vi haft en eftermiddag med tid att tänka frammåt, det behövde vi.

Annonser