Skolinspektionens rapport ”Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009” är läsvärd. Den behandlar flera av de områden där Skolinspektionen beskrev brister i den rapport som vi på Furulundsskolan fick i juni (länk).

Sammanfattningen och analysen av de inspektioner som genomfördes under 2009 är användbara för oss i vårt utvecklingsarbete. I rapporten beskrivs brister som är vanliga i svenska skolor. Att bristerna är vanliga är värt att reflektera över.

Annonser