Efter en heldag i Skolverkets regi var min kollega och jag eniga, vi är redan på god väg i implementeringsarbetet.  Den kommande läroplanen med nya kursplaner är en vidareutveckling av de dokument vi har idag. Det arbete som vi inledde hösten 2009 och den tid som avsatts under ett år för fördjupning i styrdokumenten har gett oss en bra grund att stå på.

Den information som Skolverket bjöd på var tydlig  och vi fick en bra uppdatering av hur långt processen har kommit. Vi har ett spännande arbete framför oss!

Annonser