… en fortsättning på föregående inlägg

Stunden med morgonkaffe har övergått till frukoststund och jag fortsätter att botanisera på webben. Jag sänder en tacksam tanke till den teknik som ger mig möjlighet att läsa, njuta, utmanas och ibland provoceras av det andra delar med sig av och att jag kan göra detta hemma vid köksbordet.

Jag landar på Öpedagogens blogg, här får jag ytterligare påfyllning kring språkutveckling och IT-användning. Tänk vilka möjligheter tekninken erbjuder! På vår skolan har vi ganska gott om det som i Eksjö kommun kallas för ”Nutidens klassrum”, klassrum utrustade med It-teknik och projektorer. I höst skall ytterligar fyra klassrum uppdateras, mycket bra eftersom tekniken verkligen används. Smartboardtekniken som Marie (Öpedagogen) arbetar med erbjuder fler funtioner, något för vår skola?  Mycket vill ha mer…

Christermagister har ett inlägg om läxor som jag fastnar för. Läxor, deras syfte och funktion är någonting vi behöver diskutera mycket och ofta. Jag instämmer med Christers tankar kring vad och hur:

”Jag tror att vi pedagoger i första hand måste tänka så här; obligatoriska läxor får inte bestå av okända moment och genomförandet av dem får inte vara ett krav för att eleven ska kunna fortsätta med arbetet i skolan. De eventuella läxorna ska alltså bestå av repetition av redan kända moment eller (om eleverna ber om det) fördjupningsuppgifter som breddar det vi går igenom i skolan; lite bonuskunskap helt enkelt.” 

Att läsa om läxor får mig att återvända till ett inlägg på Anne-Marie Körlings blogg (länk) som handlar om pojkar och läsning. Det här är ett inlägg jag har placerat i min inspirationspärm. Ibland är det inte tillräcktigt att ha texten på webben, det är någonting speciellt med den papperstryckta versionen.

Så kommer jag till Kristina Alexanderssons blogg. Ett inlägg med rubriken ”Kan vi inte bara förbjuda YouTube” fångar mitt intresse. Det passar in i min egen process när det gäller hur vi kan bli bättre på att använda de tekniska möjligheter som erbjuds för  att utveckla undervisningen. När jag läser svävar jag ut i tankar kring kunskapsutveckling. Det blir så tydligt, att vi (i det här fallet jag) länkar samman ny kunskap med tidigare erfarenheter och blir lite klokare. Inlägget får mig att resonera med mig själv, jag tror inte på förbud. Jag är däremot övertygad om att vi kan använda oss av tekniken i högre grad i arbetet med att utveckla undervisnignen.

Kristina Alexanderssons inlägg får mig också att fundera kring de negativa erfarenheter jag har med koppling till Facebook. På vår skolan har vi beslutat att ha ett starkare och mer tydligt fokus på arbetet för att förebygga kränkningar. Det är så lätt att skriva någonting på till exempel Facebook utan att tänka på konsekvensen för den det handlar om. Det är dessutom svårt för oss som arbetar på skolan att upptäcka.  Vecka 38 kommer elever och lärare att få ta del av en föreläsning kring säkerhet online. Även föräldrar har fått inbjudan till en kvällsföreläsning med samma tema. Jag tänker lite kring samrbete skola – hem… här kan vi göra mer! (Det blir en notering i planeringsblocket.)

  • Jag uppskattar mina lördagsmornar med tid att läsa och tänka.
  • Jag är glad för att leva i nutiden med de tekniska möjligheter vi har.
  • Jag vill passa på att skicka ett tack till er som delar med er av kunnande och erfarenheter.

Efter två intensiva arbetsveckor, som många av oss på skolan kommer att minnas som höstterminen som inleddes med jakt på vikarier, är det inte så dumt att ha tid fylla på med pedagogiska tankar.

Annonser