Jag rekomenderar Skolverkets hemsida! Även här har semestertider varit märkbara men nu är arbetsåret igång och då även informationsflödet.

Statistik är ett bra sätt att skapa överblick och perspektiv över tid. Det kan till exempel vara statistik över lärartätheten i riket.

Annonser