Igår arbetade arbetslag fk-6 med gemensamma regler som skall vara ett stöd för alla barn och vuxna i arbetet mot de mål som satts upp för läsåret. Under min kvällsläsning hittar jag ett spännande exempel på gemensamma regler på Anne-Marie Körlings blogg:

Ta hand om mig själv
Ta hand om dig
Ta hand om oss
Ta hand om denna plats

Det är inte så tokigt fomulerat!

Annonser