Det är läsårets första måndag och det har varit härligt att röra sig på skolan mellan olika möten. Det skall var liv och rörelse , de där härliga barnskratten när de yngre eleverna har rast är toppen att höra.

I våras arbetades skolans timplan om, detta skedde efter att Skolinspektionen besökt oss. Vår skola fick vid inspektionen en tydlig uppmaning om att timplanen behövde justeras före nästa läsår (2010-2011). Den förändrade timplanen innebär att eleverna i år 7-9 erbjuds  mer undervisningstid än tidigare. Den här typen av förändring får katten på råttan, råttan på repet-effekt vilket har gjort att vår schemaläggning försenats.  Sommarlov och semestrar har passerat och nu har vi justerat och pusslat så att schemat blir så bra som möjligt för eleverna men också för lärarna. För att åstadkomma ett ännu bättre schema än årets behöver våra ramtider justeras, här kommer vi att se över skolskjutstiderna inför läsåret 2011-2012. Nu börjar schemat vara så gott som färdigt, det är bara någon mindre justering som återstår.

Vecka 34 innehåller förutom olika typer av planeringsmöten årets första Brukarrådsmöte . Det skall bli spännande att se hur Brukarrådets arbete utvecklats under det här året. Jag ser fram emot onsdag kväll!

Annonser