Så var läsåret 2010-2011 igång och det med en fantastisk energi!  

Förra tisdagen kom lärarna tillbaka efter sommarledigheten, skolan präglas av skolstartsintensitet och planeringsarbetet pågår för fullt. Det är någonting visst med skolstart och ett helt läsår att se fram emot. Under den första gemensamma arbetsveckan (v. 32) formulerade skolans tre arbetslag mål för läsåret. Arbetsplaner är framarbetade och de pedagogiska samtalen har sprudlat.

Under hösten kommer eleverna i år 7-9 att få möta Peter Amoghli, som bland annat arbetar  som skådespelare, regissör och kommunikationspedagog. Eleverna kommer att få ta del av en teaterföreställning, efter detta kommer Peter ut till Furulundsskolan några dagar för att arbeta tillsammans med klasserna. I onsdags fick högstadielärarna pröva några av de övningar som klasserna kommer att genomföra.

Det kan vara så att det här är den sista skolstarten som lärarna ”flyttar runt” klasserna 1-3. I fredags träffades programgruppen för en avstämning och justering av de skisser som vi arbetat fram som grund inför ombyggnationen av vår skola. Mycket spännande!

På dagens program stod kick-off inför vårt andra år med projektet ”Mål och bedömning”. Förutom information om den nya skollagen har vi fått instruktioner inför höstens arbete. Imorgon kommer projektarbetslagen att arbeta fram pedagogiska planeringar som sedan skall genomföras av samtliga lärare, de bedömningsmatriser som arbetats fram skall nu användas.

Annonser