Idag har två av arbetslagen (arbetslag 7-9 och fritidshemmet Pingvinen) på skolan arbetat med att formulera mål för årets arbete. Det har varit en dag fylld av pedagogiska samtal, inspiration och inovativa tankar i kombination med klokskap.

Annonser