Det har gått lång tid sedan senaste inlägget här på bloggen. Ett av mina mål för det kommande läsåret är att uppdatera bloggen med information från skolan minst en gång per vecka.

Ett nytt läsår, tänk att det gått ett helt år sedan jag började arbeta på skolan! Det är ett nytt läge att komma tillbaka efter semestern med ett års erfarenhet, det känns bra. Vi har ett spännande skolår framför oss, det är mycket på gång lokalt och nationellt

 • Skolinspektionens granskning
  Vi kommer att arbeta med åtgärder och förbättringar utifrån den kritik skolan fått efter Skolinspektionens granskning under vårterminen 2010. Furulundskolans beslut ger oss ett tydligt underlag för planering av det fortsatta utvecklingsarbetet.
 • Mål och bedömning
  För ett år sedan inleddes ett kommungemensamt kompetensutvecklingsarbete ”Mål och bedömning” (se länk). Under det förgående läsåret har arbetslagen arbetat med pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser. Kursplaner har diskuterats och ord och begrepp har stötts. Det är spännande att gå in i projektets andra år! Det här är ett arbete som ger oss ett bra stöd när det gäller förbättringar av flera av de delar som vår skola får kritik för i Skolinspektionens rapport.
 • Ny skollag
  Vi har fått en ny skollag som börjar tillämpas 1 juli 2011 (för mer information, se länk till Skolverkets hemsida). Arbetet med inplementering av skollagen inleds under hösten. Även här kommer vi att ha stöd av arbetet med ”Mål och bedömning”, de kommande reformerna blir en del i arbetet under året.
 • Ombyggnation av skolan
  Planeringsarbetet inleddes i våras, vi träffas för höstens första programgruppsmötet i mitten av augusti.
Annonser