Det händer att jag funderar över varifrån talesättet ”ensam är stark” kommer.  Nu har jag fått påfyllning i min övertygelse om att fler är både klokare och starkare!

Idag har jag varit på ett möte tillsammans med härliga människor som på olika sätt har arbetat för samma sak – positiv utveckling. Några av de som var med har arbetat för detta betydligt längre än de nio månader som jag varit en av deltagarna i nätverket. Under läsåret har vi träffats, samtalat och prövat olika modeller. Nu går det åt rätt håll!

En eloge till alla inblandade som med engagemang och enträgenhet jobbat för att nå fram till dagens glada möte. Det är många som gjort och gör ett kanonjobb!

Annonser