”Vilka trevlig barn och ungdomar!” det är någonting som alla som besöker vår skola nämner och det är inte alls svårt att skriva under på detta.

I fredags hade jag besök av två ungdomar från 8:an och 9:an, de kom i egenskap av representanter från högstadiets elevråd. De båda ungdomarna ville lyfta frågor som diskuterats under elevrådets möte. Önskemål om bänkar till skolgården, fler spel, fler klockor i korridorerna och MTV framfördes. Vi pratade också om hur eleverna skall bli delaktiga i planeringsarbetet inför ombyggnationen av vår skola.

Vilken tillgång att ha elever som  vill vara med och bidra till att vår nya skola blir så bra som möjligt! Ett annat spännande förslag från elevrådet var att förlänga skoldagarna med en timme för att eleverna inte skall behöva arbeta med läxor hemma.

Igår, måndag kom två elever från tvåan för att diskutera frågor som kommit upp under klassrådet. De hade med sig ett tydligt och bra protokoll från klassens möte och de mest prioriterade frågorna presenterades med en övertygande tydlighet. En hel del frågor handlade om önskemål om att förbättra vår skolgård, förutom detta hade barnen med sig några arbetsmiljöfrågor.

Några av elevernas punkter skall jag be våra vaktmästare att ta hand om. De frågor som rör förändringar av skolgården och skolmiljön tar vi med till arbetet med att forma vår nya skola.

Annonser