Jag uppskattar mina kvällar, då kan jag läsa! Att läsa är insprerande, utmanande ibland förvånande och det finns så mycket man kan lära.

Igår kväll läste jag Anne-Marie Körlings starka berättelse om vad som driver henne i hennes arbete för och med skolfrågor. Det är en stark berättelse!

Jag läste berättelsen tre gånger, det är en berättelse som berör och väcker tankar om  skolans viktiga uppdrag men också det som driver mig i mitt arbete.

Annonser