Jag instämmer med Anne-Marie Körling om att vi behöver utveckla skolans självförtroende (länk till blogginlägg). Visst är det så att självförtroendet måste komma innifrån, det är ju där det måste finnas.

Det görs så mycket bra i skolan varje dag, det ju av den anledningen så många människor går till arbetet. Jag tror att vi är dåliga på att tala om det vi är bra på. Det kan också vara så att vi är ovana vid att tala om det vi är duktiga på…  Var går gränsen mellan att vara stolt och att vara skrytsam?

En skola har alltid områden vi behöver utveckla och förbättra, men det betyder ju inte att allt vi gör är dåligt…

Annonser