I kväll har vi haft arbetsplatsträff på Pingvinen, vårt fritidshem. Förutom de praktiska frågor som stod på programmet talade vi om aktuella mål i arbetet med barnen. Språkbruk och turordning är två områden som är i fokus just nu.  Ljudnivån är ett bekymmer, lokalerna innebär tyvärr svårigheter att genomföra några åtgärder. Vi längtar efter den ombyggnation som skall genomföras!

Sist vi träffades inledde vi ett samtal där vi utgick från Skolverkets folder ”Ditt barns fritid är viktig” (finns översatt till 14 språk!). Foldern delades ut till föräldrar till de barn som deltar i fritidsverksamheten på vår skola tidigare i år och vi är på väg att arbeta oss igenom innehållet. Det har varit en givande och engagerande kväll där frågor som gemensam barnsyn, barnkonventionen, fritidshemmets uppdrag, samverkan med föräldrar och våra egna värderingar diskuterats.

Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem (se länk) lyftes och vi diskuterade bland annat de goda exempel som beskrivs. Flera frågor väcktes och nästa gång vi ses skall vi fördjupa oss i styrdokumenten och fritidshemmens uppdrag.

Det här har varit en spännande vecka fylld av pedagogiska samtal!

Annonser