Måndag eftermiddag var det dags för läsårets sista skolutvecklingseftermiddag (vi har två per termin). Arbetsmiljö samt likabehandling och förbyggande av kränkningar stod på programmet. Det var en givande eftermiddag fylld av den typ av inre kraft som Anne-Marie Körling skriver om i ett blogginlägg (se länk)!

Visst är det som skolinspektörerna sade vid den muntliga återkoppling jag fick i torsdags – vi har kompetenta och duktiga pedagoger på skolan. En av utgångspunkterna för gårdagens arbete var lärarnas arbetsmiljö. I det gemensamma samtalet rådde det ingen tvekan om vilket som är den gemensamma nämnaren – eleverna i fokus. Det pedagogerna upplever att vi behöver utveckla när det gäller de vuxnas arbetsmiljö har en tydlig koppling till arbetet med våra elever och kvaliteten i undervisningen. Det finns mycket klokskap i arbetslagen, vi har kommit en bit på väg i arbetet och jag ser fram emot det fortsättningen.

Likabehandling och förebyggande av kränkningar har en naturlig koppling till arbetsmiljö. Även här har vi börjat få en struktur för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under gårdagen diskuterade vi vad vi skall fokusera på under vårterminens sista veckor men också hur vi skall tänka inför det kommande läsåret.

Det är härligt att vara rektor för en skola med inre kraft och där det är tydligt varför vi alla arbetar på skolan. Nu har vi snart genomfört det första gemensamma skolåret, jag ser fram emot nästa läsår. Vi har flera områden som vi behöver utveckla.  Den rapport vi kommer att få efter Skolinspektionens granskning blir ett bra underlag för planeringen av det fortsatta arbetet.

I förra veckan frågade en av eleverna i vår 6:a om det är roligt att vara rektor. Jag svarade att det är det roligaste jobbet jag haft hittills!

Annonser