Dagens namnsdagsbarn är alla de som heter Liv, det passar utmärk eftersom elever, lärare och annan personal kommer tillbaka efter en veckas påsklov.  Våren är här och vi har nio spännande skolveckor att se fram emot.

Den här veckan har Furulundsskolan besök av Skolinspektionen som kommer att granska vår skola med inriktining på

  • Måluppfyllelse och resultat
  • Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
  • Lärandemiljö
  • Enskilda elevers rätt

Inför besöket har inspektörerna läst in sig på den dokumentation som skolan skickat in. Under den här veckan genomförs lektionsbesök och intervjuer med elever, föräldrar, lärare och rektor. Granskningen ger oss ett bra underlag för planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet på skolan.

Annonser