En av våra modersmålslärare har fått ett nytt uppdrag som är ett positivt tillskott i vårt arbete för nyanlända barn. Modersmålsläraren har många års erfarenhet i kombination med kompetens i svenska som andraspråk. Idag planerade vi för hennes arbete med handledning av arbetslag i förskolan. Det här är en ny arbetsform som vi prövar och det skall bli mycket spännande att följa arbetet.

Annonser