Jag hade ett möte med en elev idag, ett möte som lämnade den där härliga känslan av glädje i arbetet.

– möten med elever
– arbetslagsmöten
– elevhälsoteam
– elevvårdsöverläggningar
– uppföljning, konsultation mm per telefon
– brukarrådsmöten
– ledningsgruppsmöte
– olika typer av samverkansmöten
– expeditionsmöten
– medarbetarsamtal
– planeringsmöten
– tankemöten
– utskottsmöte
– intervjuer

Under årets första veckor har har jag deltagit i flera olika typer av möten, alla med samma mål – elevens och/eller elevernas bästa. En annan gemensam nämnare är engagemang, vi är många som har våra elever i fokus. Det har varit bra möten, vi löser många frågor men fångar också upp nya frågeställningar.

Men… alla kloka vuxna får ursäkta, de allra bästa mötena är de med eleverna!

Annonser