Mobilens vara eller inte vara i skolan – jag instämmer i Ulf Blossings svar på frågan (se länk). Jag tror inte på att förbjuda mobiltelefoner i skolan men vi behöver ha tydliga överenskommelser om hur vi skall förhålla oss till dem.

Frågan var aktuell på vår skola så sent som i måndags. Vi har elever som regiserar och producerar film med sina mobiler på rasterna – kreativt, positivt och ett bra sätt att använda tekniken. Ibland går kreativiteten lite för långt, det är här vi vuxna har en viktig roll. En förälder hörde av sig till sitt barns lärare och berättade vad barnet berättat hemma. Tack vare att föräldern hörde av sig direkt (till lärarens mobil) kunde arbetslaget utreda vad som hänt redan samma dag. Det visade sig att situationen inte varit så allvarlig som vi först trodde. En vinst av händelsen var de bra samtal som kunde föras med eleverna kring vad som är OK att använda mobiltelefoner till.

Hur vi kan använda oss av den teknik som mobiltelefonerna erbjuder är någonting vi talat om på skolan. Vi kan ha snabb och enkel kommunikation med elever och föräldrar, kan vi använda mobiltelefonerna på fler sätt? På Öpedagogens blogg dyker det ibland upp inlägg som handlar om mobiltelefoner, ett exempel är ett inlägg om mobilen i undervisningen. Spännande! Vi kan göra mycket när det gäller att utveckla användandet av nutida teknik, här har nog inte skolvärlden hängt med riktigt.

Annonser