Idag bidrar Anne-Marie Körling med tankar kring kursplanerna och orden förklara, analysera, argumentera och generalisera (se länk). Det är tankar om kursplanen, lärande i klassrummet men också lärarens lärande.

Jag tar med mig frågorna och tänker vidare.

Annonser