Lördag förmiddag brukar jag njuta av kaffe, frukost och läsande. ”Nätet” ger oändliga möjligheter, jag kan välja att vad jag vill eller har behov av att läsa. Det finns alla möjligheter att stilla nyfikenhet och lust att ta reda på mer om ett ämne. Man kan ta del av andra människors klokskap och på det viset få värdefull hjälp att utveckla sina egna tankar – visst är det fantastiskt.

Efter ett samtal med en journalist tidigare i veckan har mitt läsande färgats av ett tydligt behov. Jag behöver utveckla min förmåga att beskriva skolans uppdrag och arbetete så att det blir lättare att förstå för den som inte arbetar inom skolans värld! Då är det inte så dumt med en lugn och skön förmiddag med tid att läsa.

Min lördagsstund har resulterat i en fördjupning i Tomas Kroksmarks text där han beskriver modellskolans idé (se länk!). Förutom den spännande tanken med modellskolor får jag ”påfyllning” när det gäller vår skolas arbete med att öka måluppfyllelsen.

Att ta del av andras tankar och att betrakta företeelser från en ny synvinkel är ett sätt att lära på ett djupare plan. Jag har samlat på mig några bloggar som ger mig just detta. Ibland passar ett inlägg in i den egna vardagen. Ett exempel är inlägg på bloggen summa sumarum, här erbjuds läsaren en beskrivning av utveckling i lärarproffessionen. Påfyllning av: tankar att ta med mig när jag skall beskriva skolutveckling!

Det finns ett oändligt antal bloggar att besöka, idag hittade jag en ny blogg ”Smidigast i stan” – en blogg om språk, skola och sinne. Här finns mycket läsvärt och Emma har ett härligt sätt att använda språket! Påfyllning av: exempel på lärares arbete för att utveckla undervisningen men också exempel på skolglädje.

Annonser