Det händer att jag i egenskap av rektor funderar över det uppdrag jag har och kanske framför allt rollen som pedagogisk ledare. Idag har jag deltagit i en utbildning i det nya personaladministativa system som kommunen kommer att använda sig av framöver. I egenskap av chef med arbetsgivaransvar är det här ett viktigt redskap och ett nödvändigt kunnande för att jag skall kunna utföra mina arbetsuppgifter. Eftersom jag ser datorn som ett av mina viktiga arbetsredskap tycker jag dessutom att det är intressant och roligt. Utvecklingen går framåt och nya programvaror erbjuder nya möjligheter.

Men, med en färsk rektorsutbildning i bakfickan kan jag inte låta bli att fundera över alla de administrativa uppgifter som man som rektor måste utföra och lösa. Även om det ger mycket att lära nya saker är det i grund och botten arbetet för och med eleverna som är anledningen till att man åtar sig uppdraget som rektor. För att utföra detta är chefsrollen en viktig del. Allt hänger samman, det gäller att finna en balans…

Annonser