Under min kvällsläsning väcker Kroksmarks blogginlägg med rubriken ”Pojkarnas svaga skolprestationer – igen” mitt intresse. Jag kan inte låta bli att fastna för något jag funderat över tidigare, att i 36 skolor av 6.137  når samtliga elever i år 9 minst godkänt i alla skolans ämnen. Hur kan det komma sig att det är så låg andel skolor där alla elever når minimikraven? Vad är det som inte stämmer?

Vår skola skiljer sig inte från mängden, vi har fler pojkar än flickor med låga resultat. Blogginlägget är ett bra diskussionsunderlag för våra arbetslag. Är det så att undervisningen passar flickorna bättre?

Annonser