Idag kom jag att tänka på en elev som vid ett tillfälle fick syn på en fulltecknad sida i min kalender.  Eleven blev lite fascinerad och ställde frågor och jag förklarade de olika mötena som fanns på uppslaget.  ”Du har mycket möten va?!” blev kommentaren.

Idag har varit en sådan dag, jag har hunnit med 6 möten. Det första började klockan 8.00, ett elevärende, sedan var det ett litet uppehåll. Klockan 13 var det dags för ett kort möte, även detta angående en elev. Femton minuter senare inleddes möte nr. 3 som jag fick lämna tidigare på grund av att möte nr. 4 startade kl. 15.00. Eftersom möte nr. 5 krävde att jag var på plats 16.00 fick jag lämna ytterligare ett möte i förtid. Efter en dryg timmes paus började möte nr. 6 vilket var dagens tredje elevärende. Arbetsdagen slutade straxt före klockan 20.

Alla dagar ser inte ut så här, men det krävs många möten. Den här dagen har samtliga möten varit bra och givande. Under ett av dagens möten talade vi om samverkan, idag har jag samverkat med ett flertal olika parter och proffessioner. Vi är många som arbetar för ett gemensamt mål, barn och ungdomars bäst. Det känns bra!

Annonser