Nu är det tillbaka till det normala med liv och rörelse på skolan igen, det är härligt att eleverna är tillbaka. Vi har en rejäl snöhög på skolgården som berikar utbudet av rastaktiviteter. Det är rätt kul med en vinter med gott om snö.

Efter en termin på skolan känns det bra att börja ett nytt år med lite mer kunskap om skolan och våra elever. Hösten har hjälpt mig att forma en bild av de områden jag vill prioritera under våren. Gemensamma speciallärarträffar tillsammans med skolorna i Hjältevad och Ingatorp är någonting vi kommer att fortsätta att utveckla. I måndags träffade jag speciallärare, specialpedagoger och rektor för Hjältevad och Ingatorps skolor för planering för de kommande sjuorna. Vårterminen har just börjat men det är hög tid att påbörja planeringen inför hösten.

Idag, tisdag har elevhäsoteamet (EHT) med ansvar för 7-9 träffats. Här ingår kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Under hösten har vi arbetat med att forma rutiner för arbetet i EHT. Skolan  har två EHT, ett team för förskoleklass till år 6 och ett team för år 7-9. Från och med vårteminen kommer vi att ha regelbundna träffar var annan vecka. Det här kommer att ge en bättre uppföljning när det gäller elevers behov av stöd.

Ett nytt år är alltid lite speciellt, fullt av möjligheter och nya saker att lära. Jag är glad att inleda min andra termin på skolan, det känns bra.

Annonser