Måndag kväll var skolans matsal fullsatt av föräldrar och skolpersonal. Kvällen inleddes med information från skolan, brukarrådet, föräldraföreningen och ungdomssekreterare (Frida Gustavsson). Föräldraföreningen informerade bland annat om att man på det kommande årsmötet (30 november) kommer att föreslå en nedläggnng av föräldraföreningen. Detta vill man göra för att öka möjligheten att utveckla brukarrådet. Ungdomssekreteraren berättade kort om det uppdrag hon och kollegan har. Vi fick också en beskrivning av hur det ser ut i de miljöer våra ungdomar vistas i på fritiden och vad som är aktuellt i det förebyggande arbetet.

Större delen av kvällen ägnades åt gruppsamtal med skolan som utgångspunkt. De nio gruppernas anteckningar kommer att sammanställas så att vi kan följa upp de tankar som kom fram under gårdagen.

Jag tackar alla som deltog med engagemang och kloka tankar! Vi har fantastiska förutsättningar att fortsätta utveckla vår skola så att den blir ännu bättre, jag är glad över att få vara en del i det arbetet.

Annonser