Temaveckan för år 7-9 mjukstartade v. 45 med ett besök från Noaks Ark och samtal kring olikheter och likheter – killar och tjejer. Den gångna veckan (46) har det ordinarie schemat ersatts av ett omfattande program. Eleverna har till exempel fått pröva på handikappidrott men också fått en inblick i hur vardagen kan se ut för en rörelsehindrad person. Ungdomarna har fått vara med om en första lektion i arabiska där de fått uppleva hur det kan vara att börja i en skola där man måste använda ett helt nytt språk. Klasserna har arbetat med värderingsövningar, de har samtalat, diskuterat och arbetat med olika uppgifter.

Vi har haft flera externa föreläsare som på olika sätt bidragit  med kunskap och erfarenheter. Veckans sista dag inleddes med en gemensam frukost för elever och lärare i skolans matsal. Under fredagsförmiddagen kom Mariannelundsbygdens Samhällsförening för att dela ut de årliga Ida- och Emilprisen till två elever som är goda förebilder. Ida-priset (diplom och 300 kr) gick till en flicka i 6:an, Emil-priset (diplom och 500 kr) delades ut till en kille i 9:an.

Alla ungdomar – sträck på er! Våra gäster har varit imponerade över att vi har så trevliga elever på Furulundsskolan.

Ett tack till de som besökt oss den här veckan!
– Meleni, Pamela och Saga från Noaks Ark, Växjö (besökte skolan v 45)
–  Ewa, Smålands Handikappidrottsförbund
– Gunilla och Terese, Furan Mariannelund
– Milicent från Migrationsverket, Mottagningesenheten i Jönköping
– Andreas, ungdomssamordnare Eksjö kommun
– Daniel och Tage från RFSL, Borås
– Ewa-Lena och Frank-Johan, Mariannelundsbygdens Samhällsförening

En stor eloge till alla som bidragit till att utforma en innehållsrik vecka!
– Fredric, ungdomssekreterare
– Pierre
– Personalen i matsalen
– Elev-hälsan
– Alla engagerade lärare

 

Annonser