Dn (091107) kan man läsa att holländska skolinspektörer skall besöka svenska skolor. Syftet är att lära av andra länders skolinspektioner men också att bidra med svensk kunskap. Det är ämnet engelska som skall inspekteras på 30 av landets skolor. Holländarna kan bidra genom ett annat sätt att arbeta med klassrumsobservationer och ett mer forskningsnära arbetssätt.

På Skolinspektionens hemsida finns lite mer information om syftet med att använda ett internationellt utvärderingsinstitut (se länk). 

Det låter intressant.

Annonser