Jag läser Dn och följer en länk till Newsmill – ”90 procent av hushållen ska ha 100 Mbit/s”. Bra! tänker jag.

Vi har ofta problem med nätuppkopplingarna på skolan. I förra veckan blev jag ”utslängd”, det var omöjligt att logga in på nytt. En ruta dök upp men information om ”no access”… Det var sen eftermiddag och jag åkte hem för att pröva om det gick att utföra arbetet den vägen.

Det är inte första gången det strular, dessvärre tror jag inte att det är den sista.

Datorn och tillgång till nätverk är ett viktigt arbetsredskap – om det inte fungerar när man är i behov av uppgifter eller skall utföra uppgifter blir det omöjligt att utföra arbetet. Är vi för sårbara om det inte går att arbeta utan dator? Nej, det skall fungera även om man sitter i Mariannelund och arbetar!

Lärarna skriver till exempel omdömen inför utvecklingssamtal och blir ”utslängda” ur systemet. Vi har pedagoger som skriver omdömen för många elever, det är en viktig del i lärarnas uppdrag. Då måste IT-arbetsmiljön fungera.

”Behovet av bredband är dock lika stor på landsbygden som i övriga delar av landet.” Det känns som en ganska dum kommentar, kanske beroende på att jag bor på landsbygden…

Annonser