Eleverna har haft höstlov, det brukar vara ett välkommet avbrott. Jag unnar eleverna en veckas ledighet men det är härligt att de är tillbaka!

Nio skolveckor har passerat, om drygt 7 veckor är vi framme vid jullovet. Vad har vi gjort under de här veckorna som passerat?

Förutom arbetet i klassrummen sker det en hel del på vår skola, några exempel:

  • Eleverna i förskoleklass, år 1, 2 och 3 har arbetat tillsammans i 7 veckor (vi ändrade organisationen efter de två första skolveckorna, se inlägg 090904). Nu är steg 2 genomfört, omflyttning av klasser. Från idag, måndag 2 november, har vi en samlad förskoleklass i gemensamma lokaler. Våra 1:or har fått ett nytt rymligt klassrum och 3:orna är samlade under samma tak. Den gångna veckan har det pågått en febril aktivitet under tisdagen och onsdagen, bord, bänkar, stolar, material, läromedel… Det är mycket som har flyttats. Idag har eleverna välkomnats i de nya klassrummen.
  • Pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4, 5 och 6 samtalar kring ett dilemma som en mindre skola kan hamna i. Vi har 10 elever i år 4, 16 elever i år 5, 19 elever i år 6 – på vilket sätt kan man arbeta för att ge samtliga elever det bästa möjliga? Hur kan de 4 lärarna som arbetar i år 4-6 ge samtliga 45 elever det bästa möjliga? Kan det finnas andra möjligheter att samarbeta?
  • Det pågår mer flyttplanering på skolan. Arbetslag 7-9 har beslutat att placeringen av elevskåpen skall förändras. Vi behöver skapa mer öppna utrymmen och minska trängseln kring skåpen. Ökad vuxennärvaro på rasterna är en annan åtgärd som kommer att bidra till en tryggare miljö för våra elever. Fler vuxna rör sig i korridoren, ett schema för att täcka upp raster är pågång.
  • I en matematikgrupp prövas ett nytt sätt att arbeta, läroboken har skjutits åt sidan. Eleverna tänker, talar, prövar, känner och vågar. Framför allt – de utvecklar sin matematiska kunskap och sina förmågor!
  • Nästa vecka kör 7-9 igång med en temavecka ”Olikheter och Likheter”, det blir en bred variation i programmet.
  • Kamratstödjarna i Furulundsskolans klass 4, 5 och 6 har varit på en utbildning tillsammans med kamratstödjare från andra skolor i kommunen. Efter höstlovet kommer även kamratstödjarna i år 7-9 att utbildas. Vi arbetar för att lyfta kamratstödjarnas betydelse och utveckla deras roll. En väl fungerande kamratstödjarfunktion är en av framgångsfaktorerna i arbetet för en trygg skolmiljö.
  • Flera av skolans lärare har kommit igång med att använda sig av en djupare kartläggning inför upprättande av åtgärdsprogram. Det här arbetet kommer resultera i att vi förbättrar kvaliteten i våra åtgärdsprogram och utvecklar dem till att bli ett mer tydligt stöd i arbetet för eleverna.
  • ”Mål och bedömning”, vårt stora utvecklingsprojekt, har satt sin prägel på lärarnas arbete. Nu börjar även elever och föräldrar märka av ett nytt arbetssätt. Projektarbetslagen är nu framme i en fas där man fokuserar på bedömning av elevers arbeten. Under kompetensutvecklingsdagarna (v 44) arbetade lärarna med att skapa bedömningsmatriser med utgångsunkt från elevarbeten. De arbeten som bedömts är resultat av en undervisning som utgått från de pedagogiska planeringar de olika arbetslagen arbetat fram
  • Och mer därtill…

Efter tre månader som rektor med ansvar för Furulundsskolans cirka 245 elever ser jag tillbaka och tänker att vi har åstadkommit en hel del. Det finns mer vi behöver bli bättre på, det finns mycket att utveckla men det är inget unikt så är det på alla skolor. Jag är glad och stolt över att arbeta på en skola som är på gång!

Och det är härligt med en skola fylld med elever – det är tomt under loven!

Annonser