Anne-Marie Körlings blogginlägg ”Rörande rörlighet” får mig att tänka på en tänkvärd föreläsning där sir Ken Robinsson talar om skola och kreativitet. Det är en föreläsning som jag lyssnar till ibland.

Blogginlägget får mig också att tänka på en pedagog som jag arbetat med tidigare. I hennes lektionsplanering ingick avbrott för ”röris”, roliga rörelser till musik. Ett spontanbesök i klassen kunde resultera i att jag hamnade mitt i ett rörispass och då var det bara att falla in i ledet. Efter lite fysisk aktivitet satte eleverna igång att arbeta med ny energi. Ett besök i den här klassen gav alltid en en ergikick och en dos skolglädje!

Kanske är röris ett tips till ”Anna” som i sin kommentar till Anne-Marie Körlings blogginlägg beskriver svårigheten att uppmuntra till rörelse och få det att fungera i en klass med 23 elever i år 1.

Annonser