Våra elever är lediga, det är höstlov och skolan har varit ganska tom och ödslig idag. Som tur är har vi fritidsbarnen som bidrar med lite liv och rörelse på skolgården, det har spelats en del bandy idag.

För Furulundsskolans lärare är det ”Mål och bedömning” på programmet.  De lärare som arbetar i förskoleklass till år 6 är indelade i två projektarbetslag F-3 och 4-6. I de här arbetslagen ingår även lärare från skolorna i Hjältevad och Ingatorp. De lärare som möter elever i år 7-9 samarbetar med lärare från Prästängsskolan och Broarps skola,  i de övre skolåren är arbetslagen indelade efter ämne.

Under den här veckans två första dagar skall projektarbetslagen samtala kring elevarbeten.  De arbeten som granskas är resultat av den undervisning som genomförts utifrån de första gemensamma pedagogiska planeringarna. De här två dagarnas arbete skall resultera i likvärdig bedömning av elevernas arbeten. Under tisdagen skall samtliga grupper färdigställa en bedömningsmatris som kommer att skickas in till processledarna (Helena Mouraux och Stewe Wretman) för granskning. 26 november får projektarbetslagens samtalsledare muntlig respons på de bedömningsmatriser de olika grupperna redovisat.

Annonser