Igår kväll hade vi läsårets första brukarrådsmöte. En av de frågor som diskuterades var hur vi kan arbeta för att öka intresset för brukarrådet som samverkansform. En konkret åtgärd som beslutades var att anteckningarna från brukarrådsmötena skall skickas ut till samtliga elever och föräldrar. Att sprida information om de frågor som tas upp under våra möten är ett sätt att involvera fler föräldrar. SKOLIA är ett forum där vårdnadshavarna kan ta del av information, det är någonting vi skall använda oss av.

En av de längre punkterna blev information från skolan. Lärarrepresentaterna beskrev bland annat arbetet med ”Mål och bedömning” och hur ett av arbetslagen arbetar med pedagogiska planeringar. Vi gick också igenom och diskuterade ordningsregler och regler för användande av datorer. Läraren som representerade 7-9 lyfte fram att eleverna använder sig av datasalen på ett mycket positivt sätt, salen kan vara öppen och tillgänglig hela skoldagen.

Föräldrarepresentanter hade bland annat med sig frågeställningar från elever. I samband med detta talade vi om elevrådet och hur vi kan fånga upp elevernas synpunkter i brukarrådet.

Vi beslutade om datum för höstterminens föräldramöte (23/11) där vi kommer att fortsätta att utveckla de positiva erfarenheterna från vårens föräldramöte. Planeringen av föräldramötet gör skola och brukarråd tillsammans vid nästa brukarrådsmöte (17/11).

Torsdag 22 oktober är det storbrukarråd för den östra kommundelen. Vi hoppas på många deltagare!

Annonser