På Skolverkets hemsida kan man idag läsa om nya allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Allmänna råd ges ut för att vi på skolorna skall ha ett stöd i arbetet med de olika uppdrag som ingår i vårt arbete.

För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns att läsa på följande länk.

Under eftermiddagen har vi diskuterat just likabehandling och kränkningar i ett av arbetslagen. Frågeställningen var som tagen ur skolverkets nyhetsbrev som talar om ”hur situationen ser ut på just den här skolan, just nu, just i år. Har vi problem på den här skolan som på sikt kan leda till kränkningar?

Vårat arbete påverkas av sådant som sker utanför skolan. Ett tydligt exempel på detta är en händelse föregående helg då asylsökande familjer trakasserades och hotades av en grupp människor som tog sig in i trapphuset där familjerna bor. Det är en allvarlig händelse som haft stor påverkan på de familjer som drabbats.

Hur kan vi i skolan arbeta med detta på ett bra sätt? Detta var en av de frågor som diskuterades under eftermiddagen.

Händelsen har lyft behovet av en bred och aktiv satsning på arbetet för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av olika slag. Vi planerar nu för en temavecka men också för ett fortsatt aktivt arbete under resten av läsåret.

Annonser